Eksploatacja pojazdu

Konsekwencje braku ważnego przeglądu technicznego w 2022

Julia Sokołowska

redaktorka


 • 29.10.2023 18:36
 • 3 minuty czyt.
Ilustracja do artykułu
(Ilustracja do artykułu : Fot. elements.envato.com)

Jednym z kluczowych elementów dbania o bezpieczeństwo na drogach jest przegląd techniczny pojazdów. Jakie przepisy regulują te kwestie i jakie konsekwencje niesie za sobą brak przeglądu? W 2022 roku przeprowadzono pewne zmiany w taryfikatorach mandatów, które mogą istotnie wpłynąć na kierowców.

Przegląd techniczny a bezpieczeństwo na drogach. Dlaczego to takie ważne?

Bezpieczeństwo na drogach to sprawa priorytetowa, a stan techniczny pojazdów odgrywa kluczową rolę w jego zapewnieniu. Z tego powodu przegląd techniczny jest tak istotny. W Polsce badania pojazdów regulowane są przez Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach, oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów, oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów.

Dokładne regulacje prawne dotyczące przeglądów technicznych pojazdów mogą ulegać zmianom, dlatego kierowcy muszą stale monitorować ewentualne modyfikacje w przepisach. W Polsce badania techniczne pojazdów dzielą się na trzy główne kategorie: badania okresowe, badania dodatkowe oraz badania co do zgodności z warunkami technicznymi. Skupimy się głównie na badaniach okresowych, które dotyczą większości kierowców.

Jak często trzeba wykonywać przegląd techniczny auta?

Badania techniczne pojazdów określone są przez polskie prawo jako obowiązkowe i konieczne do regularnego przeprowadzania. Oznacza to, że kierowcy muszą regularnie poddawać swoje pojazdy przeglądowi. Częstotliwość tych badań jest uzależniona od rodzaju pojazdu i jego wieku. Oto kilka przykładów terminów:

 • Kilkuletni samochód - przegląd co roku.
 • Nowy samochód z salonu - pierwszy przegląd po 3 latach od zakupu, a potem co 2 lata.
 • Pojazd zabytkowy - tylko przed pierwszą rejestracją, chyba że jest używany do celów zarobkowych.

Przegląd techniczny – podstawowe zasady. To musi wiedzieć każdy kierowca

Przegląd techniczny to istotna procedura, która daje pewność, że pojazd jest w dobrym stanie technicznym i nie stanowi zagrożenia na drodze. Istnieją podstawowe zasady, które kierowcy powinni znać:

 • Przegląd techniczny musi być wykonywany w stacji kontroli pojazdów, która jest upoważniona do przeprowadzania tych badań.
 • Koszty przeglądu muszą być opłacone przed rozpoczęciem samego badania technicznego.

Jakie są kary za brak przeglądu 2022? Zaszło kilka zmian

Kiedy kierowca nie przestrzega terminu obowiązkowego przeglądu technicznego, niesie to za sobą pewne konsekwencje. W 2022 roku wprowadzono zmiany w taryfikatorach mandatów, które dotyczą jazdy bez ważnego przeglądu technicznego pojazdu. Warto zaznaczyć, że zmiany te wprowadzono w celu zwiększenia kontroli nad stanem technicznym pojazdów na polskich drogach. Oto niektóre z nowych kar za brak przeglądu w 2022 roku:

Brak ważnego przeglądu technicznego (ponad 3 miesiące od terminu):

 1. Mandat w wysokości od 300 zł do 600 zł.
 2. 10 punktów karnych.

Jazda pojazdem, który nie przeszedł pozytywnie przeglądu technicznego:

 1. Mandat w wysokości od 600 zł do 1200 zł.
 2. 10 punktów karnych.

Brak ważnego badania technicznego przez kierowcę świadczącego usługi transportowe:

 1. Mandat w wysokości od 1500 zł do 2000 zł.
 2. 20 punktów karnych.

Przegląd techniczny pojazdów to istotna procedura, której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa na drogach poprzez monitorowanie stanu technicznego pojazdów. Kierowcy muszą regularnie poddawać swoje pojazdy badaniom okresowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Brak ważnego przeglądu niesie za sobą poważne konsekwencje prawne, takie jak mandaty i punkty karnych. Dlatego ważne jest, aby być świadomym terminów przeglądów i regularnie dbać o stan techniczny swojego pojazdu. Zmiany w taryfikatorach mandatów w 2022 roku wprowadziły wyższe kary za brak przeglądu, co ma na celu zwiększenie kontroli nad stanem technicznym pojazdów na polskich drogach. Warto monitorować ewentualne zmiany w przepisach dotyczących przeglądów technicznych pojazdów, aby być zawsze na bieżąco z obowiązującym prawem.