Nowy odcinek S19 w Podkarpaciu

Podpisano umowę na projekt i budowę kluczowego odcinka drogi ekspresowej S19 pomiędzy Lutczą a Domaradzem. Ten fragment trasy Via Carpatia, liczący 6,4 km, jest przedostatnim elementem szlaku w województwie podkarpackim. Realizacja obejmuje budowę węzła drogowego Domaradz, który połączy S19 z drogą wojewódzką nr 886, oraz tymczasowy łącznik z drogą krajową nr 19 w miejscowości Lutcza. Największym wyzwaniem będzie budowa dwunawowego tunelu pod górą Hyb o długości około 990 metrów. Dodatkowo na trasie powstaną trzy mosty, pięć wiaduktów drogowych oraz przejście górne dla średnich zwierząt. W ramach projektu zostanie także wybudowany Obwód Drogowy w Domaradzu, który będzie zawierał Centrum Zarządzania Tunelami obsługujące wszystkie tunele na trasie S19 w Podkarpaciu.

Bezpieczeństwo i innowacje na nowej trasie

Na potrzeby akcji ratunkowych zaplanowano budowę dwóch całodobowych lądowisk dla śmigłowców LPR. Droga zostanie wyposażona w zaawansowane urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz systemy ochrony środowiska, co podniesie poziom bezpieczeństwa zarówno dla kierowców, jak i lokalnej fauny. Budowa odcinka Lutcza – Domaradz została podzielona na dwa etapy. Pierwszy, obejmujący węzeł Domaradz i prawie kilometrowy odcinek drogi ekspresowej, zostanie ukończony w ciągu 35 miesięcy od podpisania umowy. Reszta trasy, w tym tunel, zostanie oddana do użytku w ciągu 53 miesięcy, bez okresów zimowych od 1 grudnia do 31 marca.

Wyjątkowe wyzwania geologiczne

Odcinek drogi ekspresowej S19 Lutcza – Domaradz przebiega przez teren o skomplikowanej budowie geologicznej, charakterystyczny dla Karpat Zewnętrznych. Teren charakteryzuje się licznymi wzniesieniami, dolinami oraz obszarami osuwiskowymi. W ramach przygotowań do budowy wykonano szczegółowe badania geologiczne, w tym wiercenia, badania geofizyczne oraz sondowania. Przeprowadzono także monitoring osuwisk, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia problemów geologicznych podczas budowy i późniejszej eksploatacji trasy.

Znaczenie szlaku Via Carpatia

Szlak Via Carpatia jest kluczowym korytarzem transportowym łączącym Europę Północną i Południową. W Polsce trasa będzie miała około 700 km długości i przebiega przez pięć województw: podlaskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. W województwie podkarpackim S19 docelowo osiągnie długość około 169 km, z czego 81,8 km jest już dostępnych dla kierowców. Nowa trasa Via Carpatia połączy nie tylko stolice województw podkarpackiego i lubelskiego, ale również zapewni szybkie połączenie z Warszawą poprzez S19 i S17 oraz z autostradą A4. Aktualnie w budowie znajduje się kolejne 79,3 km trasy, a dodatkowo 14-kilometrowy odcinek między węzłami Sokołów Małopolski Północ – Jasionka jest rozbudowywany o dodatkową jezdnię.