Kategoria AM prawa jazdy umożliwia kierowanie motorowerami i lekkimi czterokołowcami. Proces zdobycia uprawnień obejmuje szkolenie, badania lekarskie i egzamin państwowy. Ubieganie się o kategorię AM możliwe jest od 14 roku życia.

Co to jest kategoria AM prawa jazdy?

Kategoria AM prawa jazdy, wprowadzona w 2013 roku, zastąpiła kartę motorowerową. Uprawnia ona do kierowania motorowerem o pojemności do 50 cm3 oraz czterokołowcem lekkim. Jest dostępna dla osób, które ukończyły 14 lat.

Wymagania i proces ubiegania się

Aby ubiegać się o kategorię AM, konieczne jest ukończenie 14 roku życia, zgoda rodziców dla niepełnoletnich oraz badania lekarskie potwierdzające zdolność do kierowania pojazdami. Należy także zrobić zdjęcie o wymiarach 3,4x4,5 cm i złożyć wniosek w Urzędzie Miasta. Następnie wydawany jest numer PKK. Koszt zdobycia prawa jazdy kategorii AM waha się od 900 do 1500 zł. Szkolenie obejmuje 10 godzin zajęć teoretycznych i minimum 5 godzin praktycznych, w tym jazdę na placu manewrowym oraz w ruchu drogowym. Badania lekarskie kosztują około 100 złotych.

Egzamin państwowy

Egzamin teoretyczny i praktyczny to koszt ok. 250 zł. Egzamin teoretyczny składa się z pytań ogólnych oraz specyficznych dla kategorii AM. Z kolei egzamin praktyczny obejmuje manewry na placu manewrowym oraz jazdę w ruchu drogowym. Oceniane jest także odpowiednie przygotowanie motoroweru oraz sprawdzenie jego stanu technicznego.

Zdobycie prawa jazdy kategorii AM jest procesem wymagającym odpowiedniego przygotowania, zarówno teoretycznego, jak i praktycznego. Mimo to jest to świetna okazja dla młodych ludzi, by zacząć swoją przygodę z motoryzacją.