Tegoroczne Forum Freedom of Mobility 2024, które odbędzie się 3 kwietnia, zaprasza młodzież akademicką do otwartego dialogu na temat przyszłości mobilności. Studenci z trzech światowych uniwersytetów podzielą się swoimi badaniami w obszarach technologii, sprawiedliwości społecznej i równości oraz biznesu. Zastanowią się także, jak zaspokoić potrzeby mobilności ośmiu miliardów ludzi.

Młodzież kształtująca przyszłość mobilności

Forum Freedom of Mobility 2024 to nie tylko platforma do dyskusji o przyszłości mobilności, ale także wyjątkowa okazja, by wysłuchać głosów młodzieży akademickiej, której badania mogą znacząco wpłynąć na kierunki rozwoju tego sektora. Studenci z Afryki, Europy i Ameryki Północnej podzielą się swoimi przemyśleniami i rozwiązaniami w trzech kluczowych obszarach, które są fundamentem dla zrównoważonego rozwoju mobilności na naszej planecie.

Otwarty dialog jako klucz do innowacji

Debata na Forum Freedom of Mobility 2024 zostanie zorganizowana jako otwarty dialog, gdzie wymiana myśli między prelegentami a studentami ma na celu stworzenie interdyscyplinarnego mostu między teorią a praktyką. Taki format debaty ma zachęcić do twórczego myślenia i poszukiwania nowych, często nieszablonowych rozwiązań dla przyszłości mobilności, uwzględniających zarówno ograniczenia środowiskowe, jak i społeczne.

Studenci zostali wybrani do reprezentowania swoich uczelni na podstawie zaawansowanych badań i innowacyjnego podejścia do wyzwań, jakie stawia przed nami szybko zmieniający się świat mobilności. Przedstawione przez nich badania obejmują zarówno aspekty technologiczne, jak i społeczne. Co więcej, oferują one holistyczne spojrzenie na to, jak mobilność może ewoluować, aby sprostać potrzebom globalnej populacji.

Przebieg wydarzenia

Interakcja z publicznością, umożliwiona dzięki specjalnym sesjom pytań i odpowiedzi, jest kluczowym elementem tegorocznego forum. Otwiera ona debatę na szersze grono zainteresowanych i umożliwia bezpośredni udział widzów w kształtowaniu dyskursu na temat przyszłości mobilności.

Tegoroczne Forum Freedom of Mobility 2024 stanowi wyjątkową okazję do zapoznania się z nowymi perspektywami na mobilność, które są efektem badań akademickich oraz refleksji nad realnymi potrzebami społeczeństwa. To wydarzenie z pewnością będzie stanowić ważny punkt odniesienia dla przyszłych dyskusji na temat kierunków rozwoju mobilności w kontekście globalnych wyzwań.

Forum Freedom of Mobility

Forum Freedom of Mobility, inicjatywa Stellantis wspierana przez niezależne podmioty, stanowi globalną platformę wymiany idei dla osób z różnych środowisk, które łączy wspólna pasja do rozwiązywania problemów. Uczestnicy, angażujący się w dyskusje oparte na faktach, dążą do przekraczania ustalonych granic i otwierają nowe horyzonty myślowe. Celem forum jest wspólne określenie najlepszych metod na zapewnienie społeczeństwu dostępu do mobilności, która jest nie tylko bezpieczna i przystępna cenowo, ale także zrównoważona – wszystko to w kontekście wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi.