Nowe odcinki dróg S16 i S19

14 maja GDDKiA podpisała umowy na budowę dwóch nowych odcinków dróg ekspresowych: S16 Knyszyn – Krynice oraz S19 Białystok Północ – Dobrzyniewo. Te nowe fragmenty dróg są projektowane jako część większej strategii rozbudowy infrastruktury drogowej Polski, szczególnie w rejonie północno-wschodnim, co znacząco wpłynie na poprawę dostępności i komunikacji regionalnej. Oba odcinki będą realizowane w standardzie dwóch jezdni po dwa pasy ruchu każda, z pasami awaryjnymi i nawierzchniami przystosowanymi do obciążeń od ciężkich pojazdów. To ważny krok w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu podróży. Wybór materiałów na nawierzchnie pozostawiono do decyzji wykonawców.

Znaczenie dla regionu

Odcinek S16 od Knyszyna do Krynic o długości 8,44 km, wraz z zaplanowanymi 12 obiektami inżynierskimi, w tym przejściami dla zwierząt i wiaduktami, ma na celu nie tylko poprawę komunikacji, ale również ochronę lokalnej fauny i flory. Z kolei S19 Białystok Północ – Dobrzyniewo (9,47 km) będzie kluczowym elementem nowej północno-zachodniej obwodnicy Białegostoku, co zdecydowanie usprawni ruch wokół miasta i zmniejszy jego natężenie w centrum. Nowe drogi mają również strategiczne znaczenie dla przyszłego rozwoju transportowego Polski. Połączą ważne ośrodki miejskie i regiony, a także znacząco wpłyną na rozwój gospodarczy i społeczny w skali makro. Dodatkowo skrzyżowanie tych dróg w Dobrzyniewie stworzy nowe możliwości dla kierowców podróżujących w różnych kierunkach kraju.

Inwestycje w infrastrukturę drogową, takie jak te na odcinkach S16 i S19, są kluczowe dla zrównoważonego rozwoju regionów i poprawy jakości życia mieszkańców oraz efektywności transportowej Polski. Z zakończeniem prac przewidzianym na lata 2026-2028, mieszkańcy i podróżni mogą oczekiwać znacznych ulepszeń w dostępności i bezpieczeństwie podróży.