Wybór wykonawcy odcinka S10

29 marca 2024 roku GDDKiA podjęła decyzję o wyborze konsorcjum firm NDI i NDI Sopot jako wykonawcy odcinka drogi ekspresowej S10 między Szczecinem Kijewo a Zdunowem. Decyzja została podjęta po dokładnej analizie złożonych ofert, w których kluczowym kryterium okazała się nie tylko cena, ale również jakość proponowanych rozwiązań technicznych i czas gwarancji.Ten projekt jest częścią szerszego planu rozbudowy drogi S10, który ma na celu połączenie Szczecina z centralną Polską, a także poprawę infrastruktury transportowej w regionie. Odcinek Szczecin Kijewo – Zdunowo, o długości 4,4 km, jest jednym z kluczowych elementów tego przedsięwzięcia, mającym na celu usprawnienie ruchu w aglomeracji szczecińskiej.

Parametry techniczne i planowany harmonogram

Zgodnie z ogłoszonymi planami inwestycja będzie realizowana w formule Projektuj i Buduj, co oznacza, że wybrany wykonawca będzie odpowiedzialny zarówno za opracowanie projektu budowlanego, jak i realizację prac budowlanych. Na przygotowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych przeznaczono łącznie 17 miesięcy. Natomiast realizacja prac budowlanych ma zająć 22 miesiące, z wyłączeniem okresów zimowych.

Nowy odcinek drogi ekspresowej S10 poprawi dostępność komunikacyjną Szczecina i regionu, ale również przyczyni się do odciążenia ruchu miejskiego, szczególnie w obszarach zabudowanych i w rejonach licznych skrzyżowań. Inwestycja przewiduje również budowę dwóch węzłów drogowych, mostu na rzece Płonia oraz przejść dla zwierząt, co świadczy o dbałości o aspekty środowiskowe projektu.

Strategiczne znaczenie drogi S10 dla Polski

Droga ekspresowa S10 jest elementem strategicznego planu rozwoju polskiej infrastruktury drogowej, mającego na celu połączenie zachodnich i centralnych regionów kraju. Całkowita długość planowanej trasy to około 410 km, a jej realizacja przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu podróżowania, a także poprawi warunki do rozwoju gospodarczego regionów.

Realizacja odcinka Szczecin Kijewo – Zdunowo jest jednym z wielu etapów tego ambitnego projektu. Poprawi ona nie tylko komunikację w obrębie województwa zachodniopomorskiego, ale również stworzy lepsze warunki dla ruchu tranzytowego i zwiększy atrakcyjność Polski jako kraju tranzytowego na mapie Europy.