Zmiany w ustawieniach fotoradarów

Kierowcy muszą być bardziej czujni, gdyż fotoradary w Polsce zostały ustawione na niższe limity prędkości. Przekroczenie dozwolonej prędkości o 11 km/h może teraz skutkować mandatem. Wcześniej fotoradary rejestrowały głównie większe przekroczenia, sięgające 20-40 km/h. Ta zmiana jest wynikiem systematycznych działań Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, który obniża limity prędkości rejestrowane przez fotoradary od 4-5 lat. Ma to na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach. Obecnie fotoradary najczęściej rejestrują przekroczenia prędkości o 11-15 km/h, a w miejscach szczególnie niebezpiecznych – nawet o 20 km/h.

Bezpieczeństwo na drogach priorytetem

Policja podkreśla, że nadmierna prędkość jest główną przyczyną wypadków ze skutkiem śmiertelnym oraz powodujących ciężkie obrażenia. Mimo zaostrzenia taryfikatora mandatów i punktów karnych od początku 2022 roku, wielu kierowców nadal nie przestrzega przepisów. Radykalne zwiększenie liczby fotoradarów oraz innych form automatycznej rejestracji wykroczeń ma na celu ograniczenie liczby wypadków drogowych. Nowoczesne fotoradary, które są coraz częściej instalowane na polskich drogach, automatycznie odczytują tablice rejestracyjne i identyfikują rodzaj pojazdu. Mogą mierzyć prędkość kilku pojazdów jednocześnie na różnych pasach ruchu i przypisywać do każdego z nich odpowiednie dane dotyczące prędkości i miejsca wykroczenia.

Rozbudowa systemu kontroli prędkości

W Polsce działają obecnie 463 fotoradary, choć niektóre z nich mogą być okresowo wyłączone ze względu na konserwację lub naprawy. Ponadto w ramach systemu CANARD funkcjonuje 36 odcinkowych pomiarów prędkości, które obejmują łącznie 180 km dróg. Ich liczba wzrośnie do 74, co pozwoli na objęcie odcinkowym pomiarem prędkości około 400 km dróg. W województwie kujawsko-pomorskim nie ma jeszcze odcinkowych pomiarów prędkości, ale wkrótce zaczną one działać na DK nr 16 między Rogóźnem – Zamkiem a Kłódką, na DW 251 w Rycerzewie oraz między węzłem autostrady A1 Nowy Ciechocinek a MOP-em Kałęczynek. Nowe odcinkowe pomiary prędkości pojawią się również w 39 innych lokalizacjach w całej Polsce.

Inne formy automatycznej rejestracji wykroczeń

System CANARD obejmuje również 24 systemy RedLight, nadzorujące skrzyżowania oraz przejazdy kolejowo-drogowe, rejestrujące wjazd na czerwonym świetle. Liczba takich systemów wzrośnie do 41. Dodatkowo 33 mobilne urządzenia rejestrujące prędkość zamontowane w radiowozach GITD wspierają działania fotoradarów. W regionie kujawsko-pomorskim działają również punkty kontrolne, w których kompleksowo sprawdza się ciężarówki i autokary. Wszystkie te działania mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach i ograniczenie liczby wypadków.