Projekt pojazdu

Firma FC Auto System zainwestowała w przebudowę popularnego modelu Ford Transit i przekształcenie go w zaawansowane technicznie mobilne laboratorium. Wartość pojazdu, wynosząca prawie milion złotych, odzwierciedla skomplikowaną strukturę i zaawansowane technologicznie wyposażenie, które ma na celu ochronę środowiska miejskiego. Samochód został podzielony na trzy główne strefy, z których każda pełni specyficzne funkcje. Strefa kierowcy zapewnia ergonomię i bezpieczeństwo w podróży, natomiast strefa biurowa umożliwia analizę danych na żywo, co jest kluczowe w szybkim reagowaniu na zagrożenia środowiskowe. Strefa techniczna jest wyposażona w szereg urządzeń pomiarowych oraz przestrzeń do przechowywania próbek. Świadczy to o unikalności tego pojazdu na polskim rynku.

Specyfikacja techniczna i wyposażenie

Centralnym elementem wyposażenia pojazdu jest zaawansowana kamera z funkcją szybkiego obrotu i zbliżenia, umożliwiająca monitoring środowiska z wysokości do 6 metrów nad ziemią. Dzięki temu strażnicy miejski mogą efektywniej monitorować stan powietrza i podejmować interwencje w miejscach, gdzie zostaną stwierdzone największe zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców. Do zestawu pomiarowo-badawczego należą również przenośne detektory wielogazowe, które są w stanie wykryć i analizować obecność szkodliwych gazów takich jak tlenek azotu, siarkowodór czy lotne związki organiczne. Dodatkowo pojazd jest wyposażony w systemy do analizy próbek wody, co ma kluczowe znaczenie przy badaniach zanieczyszczeń wodnych.

Ważna rola Forda Transita

Pojazd dostarczony przez lokalnego dealera Forda, Ford Frank-Cars z Częstochowy, spełnia wszystkie normy bezpieczeństwa i jest dostosowany do specyficznych potrzeb strażników miejskich, co potwierdza jego adaptacyjność i uniwersalność w różnych warunkach operacyjnych. Ford Transit w tej specjalistycznej roli demonstruje, jak elastyczna może być platforma tego pojazdu, ale również jak istotną rolę w nowoczesnym społeczeństwie mogą odgrywać dobrze zaprojektowane i przemyślane pojazdy specjalistyczne. Pojazd wspiera służby miejskie w ich codziennym zadaniu ochrony środowiska i staje się niezbędnym narzędziem w walce z zagrożeniami ekologicznymi.