GDDKiA oficjalnie ogłosiła podpisanie umowy z firmą IVIA na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla planowanej drogi ekspresowej S7 łączącej Kraków z Myślenicami. Prace nad dokumentem, których koszt wynosi ponad 23 mln zł, mają trwać 6 lat i zakończyć się uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Inwestycja jest niezbędna dla poprawy infrastruktury i bezpieczeństwa w regionie, choć budzi też emocje i wymaga konsultacji społecznych.

Przyszłość komunikacji Kraków – Myślenice

Realizacja drogi ekspresowej S7 między Krakowem a Myślenicami jest odpowiedzią na rosnące potrzeby komunikacyjne w tym dynamicznie rozwijającym się regionie Polski. Projekt, zakładający współpracę z renomowaną firmą IVIA, otwiera nowy rozdział w planowaniu infrastruktury drogowej. Co więcej, stawia na zrównoważony rozwój i minimalizację wpływu na środowisko.

STEŚ – klucz do zrozumienia projektu

Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ) stanowi fundament każdego dużego projektu infrastrukturalnego. Dostarcza szczegółowe analizy i propozycje dotyczące możliwego przebiegu nowych dróg. W przypadku S7 Kraków – Myślenice STEŚ ma za zadanie nie tylko zidentyfikować optymalne trasy, ale także przewidzieć potencjalny wpływ inwestycji na otaczające ją tereny. Dzięki temu podejściu będzie możliwe pogodzenie potrzeb komunikacyjnych z ochroną środowiska.

Konsultacje społeczne

W procesie tworzenia STEŚ dla S7 Kraków – Myślenice kluczową rolę będą odgrywać konsultacje społeczne. GDDKiA podkreśla znaczenie dialogu z lokalną społecznością i daje mieszkańcom możliwość wyrażenia swoich opinii, sugestii i ewentualnych obaw. Takie spotkania są niezbędne, aby zapewnić, że nowa inwestycja będzie służyć zarówno mieszkańcom, jak i wszystkim użytkownikom drogi.

Realizacja projektu drogi ekspresowej S7 Kraków – Myślenice to długofalowe przedsięwzięcie, które wymaga starannego planowania i analizy, a także otwartości na dialog ze społecznością i uwzględnienia jej głosu w procesie decyzyjnym. Jest to inwestycja, która w przyszłości znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa, płynności ruchu i rozwój gospodarczy całego regionu.