Dofinansowanie z UE na budowę nowej ekspresówki S12

Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) uzyskała 64 mln euro dofinansowania od Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA) na realizację nowego odcinka drogi ekspresowej S12. Odcinek o długości 17,2 km połączy Chełm z Miejscem Obsługi Podróżnych (MOP) Teosin. Będzie stanowić istotny fragment trasy Via Carpatia. Umowa o dofinansowanie została podpisana w ramach czwartego konkursu „Mobilność Wojskowa” instrumentu finansowego Łącząc Europę (Connecting Europe Facility – CEF) na lata 2021-2027. GDDKiA zgłosiła swój wniosek jako samodzielny beneficjent i uzyskała znaczące wsparcie finansowe na rozwój kluczowej infrastruktury drogowej w Polsce.

Zakres inwestycji na odcinku S12 Chełm – MOP Teosin

Projekt obejmuje budowę 17,2-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S12 wraz z towarzyszącą infrastrukturą, w tym obiektami inżynierskimi, takimi jak wiadukty, przejścia dla zwierząt oraz przepusty. Dodatkowo droga zostanie wyposażona w nowoczesny system zarządzania ruchem, ekrany akustyczne oraz systemy bezpieczeństwa ruchu drogowego, takie jak oznakowanie poziome i pionowe oraz ogrodzenie drogi. Realizacja inwestycji ma na celu stworzenie infrastruktury drogowej o wysokiej przepustowości, która będzie wykorzystywana zarówno do celów cywilnych, jak i wojskowych. Nowa trasa będzie częścią sieci TEN-T, co podniesie jej znaczenie strategiczne w regionie i ułatwi transport na linii północ-południe Europy.

Kontynuacja inwestycji na S12

Warto przypomnieć, że w zeszłym roku GDDKiA otrzymała dofinansowanie na zaprojektowanie i budowę innego odcinka S12, od MOP Teosin do granicy państwa w Dorohusku, o długości około 5,33 km. Realizacja tego projektu odbywa się w ramach współpracy z innymi beneficjentami, w tym ze stroną ukraińską. Łączne dofinansowanie unijne na ten przygraniczny odcinek wynosi około 102 mln euro. Odcinek drogi S12 od Chełma do MOP Teosin jest kolejnym krokiem w realizacji całej trasy Via Carpatia, która ma kluczowe znaczenie dla transportu w regionie. Trasa łączy północne i południowe części Europy, a także przebiega przez pięć województw w Polsce: podlaskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie.