O tym, że ubezpieczenie komunikacyjne popularnie znane, jako ubezpieczenie OC jest jednym z ubezpieczeń posiadających charakter obowiązkowej opłaty wiedzą wszyscy kierowcy posiadający własne pojazdy mechaniczne. Obowiązkowość ubezpieczenia oznacza, że każdy z właścicieli posiadających samochód lub innego rodzaju mechaniczny środek lokomocji zobowiązany jest do uiszczenia należnej opłaty. Poruszając się takim pojazdem po krajowych jak i zagranicznych drogach powinien on posiadać przy sobie ważną polisa ubezpieczeniową stwierdzają w dość jednoznaczny sposób uiszczenie opłaty. Wysokość stawki ubezpieczenia jest zależna od kilku czynników. Na czynniki te składa się między innymi wiek auta oraz pojemność jego silnika. Bardzo ważne jest również to jak długi staż posiadania prawa jazdy posiada osoba dokonująca opłaty. Opłata wyjściowa jest naliczana od składki podstawowej znajdującej się w taryfie OC i określającej różnego rodzaju zniżki i upusty. Bardzo duże znaczenie na wysokość składki OC ma również bezszkodowość jazdy.