Przechowywanie opon zimowych w lecie oraz letnich w zimie jest jednym z najważniejszych elementów związanych z dbaniem o jakość ogumienia naszego pojazdu. Nie możemy bowiem ryzykować uszkodzenia bądź odkształcenia się tych niezwykle ważnych elementów każdego auta. Jeśli więc nie jesteśmy zainteresowani usługami profesjonalnych firm, które zajmują się właśnie przechowywaniem opon, powinniśmy dowiedzieć się, jak zrobić to samodzielnie we właściwy sposób. A wszystko zależy od tego, czy opony przechowujemy na obręczach, czy są one z nich zdjęte.

Samodzielne opony

Jeśli zdecydowaliśmy się po sezonie zdjąć opony z felg, to musimy pamiętać o podatności na uszkodzenia tak pozostawionych opon. Ponieważ pozbawione są one utrzymującego je stelaża, to właściwym rozwiązaniem jest przechowywanie opon tylko i wyłącznie w pozycji pionowej. Nie mogą one stać jednak w ten sposób przez kilka miesięcy, by zapewnić brak możliwości uszkodzeń, konieczne jest przekręcenie opon co kilka tygodni. Co bardzo istotne, całkowicie zabronione jest wieszanie opon na hakach (wskazane przy oponach umieszczonych na felgach). Takie przechowywanie może spowodować nieodwracalne odkształcenia lub uszkodzenia materiału, co z kolei doprowadzić może do konieczności zakupu nowych opon.

Nie powinniśmy też przechowywać ich ułożonych na sobie, w pozycji poziomej. W ten sposób możemy doprowadzić do istotnego odkształcenia się materiału, a co za tym idzie do nieprzydatności opon w warunkach drogowych.

Opony na obręczach

Zupełnie inaczej powinniśmy podejść do sprawy, jeśli nasze opony przechowujemy poza sezonem na obręczach. Najważniejsze jest sprawdzenie, czy ciśnienie jest w kołach odpowiednie, zgodne z zaleceniami producenta auta lub opon. Jeśli tak, to możemy zdecydować o właściwym ich przechowywaniu.

Szczególnie polecanym rozwiązaniem jest przechowywanie ich w pozycji wiszącej, kiedy to zawieszone są na specjalnych hakach. Jest to najlepsze rozwiązanie, choć możemy też pozwolić sobie na umieszczenie opon w pozycji poziomej – jeśli instalacja haków jest niemożliwa lub zbyt kosztowna. Konieczne jest wtedy kontrolowanie położenia poszczególnych opon i co kilka tygodni powinniśmy zmieniać ich ustawienie. Nie możemy bowiem dopuścić do sytuacji, kiedy to przez pół roku jedna z opon leży na samym dole, przygnieciona przez trzy inne. Zdecydowanie odradzane jest jednak przechowywanie opon w pozycji pionowej, jeśli umieszczone są one na obręczach. Takie rozwiązanie jest dla ogumienia niekorzystne i nie powinniśmy go stosować samodzielnie.