Jak uzyskać odszkodowanie za uszkodzenia auta na drodze przez np. dziury? Drogi są różnej jakości, są dobrej i gorszej. Niekiedy to są tylko pozostałości po drodze asfaltowej. Jeśli zdarzy Ci się uszkodzić samochód na takiej drodze musisz ocenić czy na pewno jest to powód złej drogi. Innym powodem przecież może być np. zużycie części.

Jeśli uszkodziłeś pojazd w wyniku tej konkretnej dziury, to pozostań na miejscu. Wezwij policję, może także straż miejską. Spiszcie protokół, który będzie poważnym argumentem o odszkodowanie. W międzyczasie można zrobić jak najwięcej zdjęć, które będą kolejnym dowodem. Warto zwrócić uwagę, czy był jakiś świadek wydarzenia. Jeżeli tak, to można jego zeznania dołączyć do protokołu. Następnym zadaniem jest dowiedzieć się kto jest zarządcą drogi. Informacji można uzyskać w zarządzie dróg miejskich, dróg wojewódzkich lub powiatowych. Najszybszy kontakt będzie to kontakt telefoniczny. Najczęściej wymagane jest opisanie i przesyłanie dowodów listem poleconym. Warto dołączyć też faktury za naprawę samochodu. Jeżeli zarządca uzna sprawę za bezsporną, zostanie wypłacone odszkodowanie.