Alarm w aucie – co oznacza czerwona kontrolka z bojką?

Czerwona kontrolka z bojką na wodzie w samochodzie to sygnał o wysokiej temperaturze płynu chłodniczego. W takim przypadku niezwłocznie sprawdź poziom płynu i w razie potrzeby – uzupełnij go. Jeśli problem nie ustępuje, konieczna może być wizyta w serwisie.

Co robić, gdy zaświeci się alarmowa kontrolka?

Pierwszą czynnością, jaką należy podjąć, jest bezpieczne zatrzymanie pojazdu i wyłączenie silnika, aby zapobiec jego dalszemu przegrzewaniu. Następnie należy sprawdzić poziom płynu chłodniczego w zbiorniku wyrównawczym i w razie potrzeby – uzupełnić go. Ważne jest, aby robić to ostrożnie, ponieważ gorący płyn może wytrysnąć.

Znaczenie kontrolek samochodowych

Warto mieć świadomość, co oznaczają poszczególne kontrolki w samochodzie i jakie działania podejmować w przypadku ich zaświecenia. Czerwone kontrolki alarmowe, jak wspomniana kontrolka z bojką, wymagają natychmiastowej reakcji i często wizyty w serwisie. Kontrolki ostrzegawcze (pomarańczowe) sygnalizują konieczność podjęcia działań naprawczych, natomiast kontrolki informacyjne (zielone, niebieskie, żółte) informują o aktywnych funkcjach pojazdu.

Kiedy należy udać się do serwisu?

Jeżeli po uzupełnieniu płynu chłodniczego kontrolka nadal się świeci lub pojawiają się dodatkowe symptomy, takie jak wycieki płynu spod samochodu czy niepokojące dźwięki z silnika, niezbędna będzie wizyta w serwisie. Specjaliści zajmą się szczegółową diagnostyką i naprawą, aby zapewnić bezpieczne i niezawodne funkcjonowanie pojazdu.Czerwona kontrolka z bojką na wodzie to poważny sygnał ostrzegawczy, który nie powinien być ignorowany. Regularne sprawdzanie i uzupełnianie płynów eksploatacyjnych, w tym płynu chłodniczego, to podstawowy element dbałości o stan techniczny pojazdu. W razie jakichkolwiek wątpliwości zawsze warto skonsultować się ze specjalistą.