Czarne skrzynki obowiązkowe w nowych samochodach

Od 7 lipca 2024 roku w Unii Europejskiej wszystkie nowo rejestrowane samochody kategorii M1 (osobowe) i N1 (dostawcze do 3,5 tony) muszą być wyposażone w czarne skrzynki. Rejestratory danych zdarzeń EDR (Event Data Recorder), znane jako czarne skrzynki, mają za zadanie rejestrować parametry jazdy oraz okoliczności wypadków. Wprowadzenie tego obowiązku ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach poprzez precyzyjne ustalanie przyczyn i przebiegu zdarzeń drogowych. Nowe przepisy wprowadzone przez Parlament Europejski i Radę (UE) 2019/2144 weszły w życie 7 lipca 2024 roku. Zgodnie z nimi, każdy nowo rejestrowany samochód osobowy i dostawczy musi być wyposażony w EDR. W przypadku autobusów i pojazdów ciężarowych powyżej 3,5 tony, ten obowiązek zacznie obowiązywać od 7 stycznia 2026 roku.

Jakie dane będą rejestrować czarne skrzynki?

Instytut Transportu Samochodowego wskazuje, że czarne skrzynki będą monitorować i zapisywać różnorodne parametry, w tym: przyspieszenie wzdłużne i boczne, ruch obrotowy pojazdu, ciśnienie w układzie hamulcowym, kąt obrotu kierownicy, prędkość obrotową silnika, tryb pracy skrzyni biegów, stopień otwarcia przepustnicy, prędkość jazdy oraz moment obrotowy. Dodatkowo będą rejestrowane informacje dotyczące systemów bezpieczeństwa, takich jak poduszki powietrzne czy pasy bezpieczeństwa.

 Rejestratory będą zapisywać dane przez pięć sekund przed zdarzeniem drogowym i po nim. Dostęp do tych danych będą mieć wyłącznie upoważnione osoby, takie jak służby ratunkowe, śledczy, eksperci ds. bezpieczeństwa drogowego, producenci pojazdów oraz warsztaty naprawcze. Dane mogą dostarczyć niezbędnych informacji o przebiegu zdarzenia, co jest szczególnie istotne w przypadku wypadków śmiertelnych bez świadków. Mogą również służyć jako dowód w sądzie w przypadku sporu dotyczącego wypadku.

Ochrona danych i prywatność

Zgodnie z przepisami unijnymi, producenci pojazdów muszą zapewnić, że dane z rejestratorów EDR są chronione przed manipulacją i pozostają anonimowe. Informacje mają być dostępne w formacie umożliwiającym odczyt maszynowy, bez możliwości identyfikacji osoby fizycznej. Producenci muszą także udostępniać dane techniczne i narzędzia diagnostyczne potrzebne do pozyskiwania i interpretacji danych z EDR. Wszystkie dane mają być dostępne przez standardowe interfejsy i odpowiednio zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostępem.Komisja Europejska wprowadza również znormalizowane protokoły komunikacyjne, które mają ułatwić dostęp do informacji z EDR. Dzięki temu dane będą mogły być efektywnie wykorzystywane do poprawy bezpieczeństwa na drogach, a jednocześnie będzie zapewniona ochrona prywatności kierowców i pasażerów.