Cel akcji „Zwolnij – niebezpieczny punkt”

Biuro Ruchu Drogowego KGP, we współpracy z firmą Neptis S.A. (operatorem komunikatora Yanosik), przygotowało pilotażową akcję „Zwolnij – niebezpieczny punkt”, której celem jest ostrzeganie kierowców o miejscach, gdzie doszło do dużej liczby wypadków drogowych. Zachęca ona kierujących do zmniejszenia prędkości i zwiększenia uwagi, co może pomóc w ograniczeniu liczby tragicznych zdarzeń. Akcja potrwa od 6 maja do 2 czerwca 2024 r. i obejmie 535 lokalizacji, takich jak pięciokilometrowe odcinki dróg oraz skrzyżowania i przejścia dla pieszych. To właśnie w tych miejscach w latach 2021-2023 doszło do trzech lub więcej wypadków. Poprzez aplikację Yanosik kierowcy otrzymają powiadomienia głosowe i tekstowe, ostrzegające o zbliżaniu się do niebezpiecznych punktów na drodze.

Przyczyny i sposoby zapobiegania wypadkom

Statystyki pokazują, że głównymi przyczynami wypadków drogowych są nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu oraz niedostosowanie prędkości do warunków jazdy. Jednak to zdarzenia związane z przekraczaniem limitów prędkości generują największą liczbę ofiar. Ważne jest, aby kierowcom stale przypominać o konsekwencjach nadmiernej prędkości, niezależnie od warunków atmosferycznych i rodzaju drogi. Dlatego akcja „Zwolnij – niebezpieczny punkt” przypomina kierującym, że zmniejszenie prędkości i zwiększenie uwagi w pobliżu niebezpiecznych miejsc na drodze to kluczowe kroki w zapobieganiu wypadkom. Dzięki współpracy z firmą Screen Network S.A. akcja będzie również widoczna na ekranach LED w strategicznych miejscach, takich jak dworce, stacje paliw i centra handlowe, co pozwoli dotrzeć do szerokiego grona kierowców.

Biuro Ruchu Drogowego KGP liczy na to, że akcja przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa na polskich drogach poprzez edukację kierowców i przypominanie o zachowaniu ostrożności, zwłaszcza w newralgicznych miejscach o zwiększonym ryzyku wypadków.