Właściciele bezterminowych praw jazdy w Polsce będą zobowiązani do ich wymiany na nowe, terminowe dokumenty. Okres na wymianę wyznaczono na okres między rokiem 2028 a 2033, a koszt tej operacji to obecnie 100,50 zł.

Czy i kiedy wymienić bezterminowe prawo jazdy?

Posiadanie bezterminowego prawa jazdy w Polsce to relikt przeszłości. Chociaż takie dokumenty są nadal ważne, to zgodnie z nowymi przepisami wszyscy ich posiadacze będą musieli wymienić je na nowe, terminowe wersje. Ten proces będzie obowiązkowy i dotyczy każdego kierowcy posiadającego bezterminowe uprawnienia. Czas na wymianę został wyznaczony na lata 2028-2033, co daje kierowcom sporo czasu na przygotowanie się do tej zmiany. Warto jednak już teraz zapoznać się z procedurami i potencjalnymi kosztami, aby w przyszłości uniknąć niespodzianek.

Koszty i procedura wymiany

Aktualny koszt wymiany prawa jazdy to 100,50 zł, z czego 50 groszy to opłata ewidencyjna. Do tego należy doliczyć koszt wykonania nowego zdjęcia, chyba że posiadamy już odpowiednią fotografię. Ważne jest, że w przypadku wymiany bezterminowego prawa jazdy nie ma konieczności ponownego przeprowadzania badania lekarskiego, co stanowi znaczną oszczędność czasu dla kierowców. Wymiana prawa jazdy odbywa się w urzędzie, a cały proces nie jest skomplikowany. Zaleca się jednak, aby nie odkładać tej czynności na ostatnią chwilę, aby uniknąć potencjalnych kolejek i pośpiechu.

Zmiany w przepisach dotyczących prawa jazdy

Oprócz wprowadzenia obowiązku wymiany bezterminowych praw jazdy, w polskim prawie pojawiły się także inne zmiany mające na celu usprawnienie systemu egzaminowania kandydatów na kierowców oraz zmniejszenie liczby osób niezdających egzaminów na prawo jazdy. Udało się to dzięki temu, że egzaminatorzy są obecnie zatrudniani przez województwa, a dochód z egzaminów trafia do budżetu państwa.Wymiana bezterminowego prawa jazdy na nowe, terminowe dokumenty to obowiązek, który czeka wszystkich kierowców w Polsce posiadających stare wersje tych dokumentów. Chociaż na wymianę zostało jeszcze kilka lat, warto już teraz zapoznać się z procedurą i potencjalnymi kosztami, aby być odpowiednio przygotowanym na tę zmianę.