Nowy wymóg dla samochodów z instalacją LPG

Od 17 maja 2024 roku Ministerstwo Infrastruktury wprowadziło obowiązek posiadania specjalnej naklejki informacyjnej dla samochodów z nowo zamontowaną instalacją LPG. Nowe przepisy mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa i ułatwienie kontroli technicznej pojazdów. Naklejka musi być umieszczona w miejscu łatwo dostępnym i widocznym — pod pokrywą silnika lub na ramie drzwi. Zgodnie z rozporządzeniem naklejka powinna zawierać następujące informacje:

  • numer świadectwa homologacji
  • nazwę instalatora
  • nazwę zakładu montującego
  • numer porządkowy wyciągu ze świadectwa homologacji.

Konsekwencje braku naklejki

Brak wymaganej naklejki może prowadzić do poważnych konsekwencji dla kierowców. Po pierwsze, samochód wyposażony w instalację LPG bez odpowiedniej naklejki może nie przejść badania technicznego. Diagnosta może wpisać negatywny wynik przeglądu, co uniemożliwi legalne poruszanie się pojazdem po drogach. Po drugie, podczas kontroli drogowej, policja może zatrzymać dowód rejestracyjny samochodu, jeśli nie znajdzie wymaganej naklejki. Oznacza to, że pojazd nie będzie mógł być dalej użytkowany, dopóki kierowca nie uzupełni brakujących dokumentów i nie przejdzie ponownego badania technicznego.

Kogo dotyczą nowe przepisy?

Nowe przepisy dotyczą tylko samochodów, które miały montaż instalacji autogazu po 17 maja 2024 roku. Oznacza to, że pojazdy z instalacjami zamontowanymi przed tą datą nie muszą się martwić o posiadanie nowej naklejki. Właściciele starszych instalacji LPG mogą nadal korzystać ze swoich pojazdów bez konieczności wprowadzania tych zmian. Jednak dla wszystkich nowych instalacji spełnienie tego wymogu jest obowiązkowe. Kierowcy planujący montaż instalacji LPG powinni upewnić się, że zakład montujący dostarczy im odpowiednią naklejkę zgodnie z nowymi przepisami.

Dlaczego wprowadzono nowe przepisy?

Ministerstwo Infrastruktury zdecydowało się na wprowadzenie nowych przepisów w celu zwiększenia bezpieczeństwa na drogach. Naklejka z informacjami o instalacji LPG ma umożliwić łatwiejszą identyfikację i kontrolę techniczną pojazdów. Dzięki temu służby techniczne będą mogły szybko sprawdzić, czy instalacja została zamontowana prawidłowo i czy spełnia wszystkie wymagania bezpieczeństwa. Nowe przepisy mają również na celu ograniczenie liczby nielegalnych instalacji LPG, które mogą stanowić zagrożenie dla kierowców i innych uczestników ruchu drogowego. Dzięki naklejkom łatwiej będzie weryfikować legalność i bezpieczeństwo instalacji autogazu.